TPK Desa Dero:

PENANGGUNG JAWAB: WIYONO

KETUA: SUKARDI

SEKRETARIS : SAPTONO

ANGGOTA: PURYANTO

SHODIQ SETIAWAN

SUPARNO